***สิทธิ์การิยะ ก่อนที่จะบูชาหรือนำพระเครื่องรางของขลังใด ๆ มาบูชากับตัวควรจะตั้งพานครูอัน
ได้แก่ดอกไม้ขาวหรือดอกอะไรก็ได้ที่เป็นมงคล 3 ดอก ธูป 3 ดอก เทียนขาว 1 เล่ม
ใส่ในพานพร้อมกับค่ากำนนครู (เงิน) ตั้งไว้และวัตถุมงคลนั้นๆ ต่อหน้าหิ้งพระประจำวันบ้าน
เรือนของเราเองถ้าไม่มีหิ้งพระก็ให้หาโต๊ะมาตั้งเป็นประธานแทนไปก่อนจากนั้นก็กล่าวตั้ง
นะโม 3 จบ แล้วสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆ์คุณ แล้ว
ระลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างให้เรามาตั้งแต่เล็กจน
โตปัจจุบันหรือรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเป็นต้น จากนั้นก็อธิษฐานดังใจปรารถนาที่ดีๆ
ต่อชีวีตดวงชะตาของเราเป็นอันเสร็จพิธีแล*

**คำเทศนาของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)**

บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า ลูกเอ๋ย ก่อนที่จะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด เจ้าจะต้องมี
ทุนของตัวเอง คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่ พอ จึงค่อยขอบารมีคนอื่นมาช่วย มิฉะนั้น เจ้าจะเอาตัวไม่รอด เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนล้นตัว เมื่อทำบุญ กุศลได้บารมีมา ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัว แล้ว เจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้ แล้ว ฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้า ไม่ได้ ครั้นถึงเวลา ทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้า ดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า

(นี้คือคำเทศนาของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี)

*********************